Udviklingsplan

Gallerne har lavet en udviklingsplan.

På den måde sikrer vi, at vi bliver ved med at udvikle os og sammen skabe bedre rammer for spejdere og ledere i Gallerne.

Udviklingsplanen er lavet af Gallernes ledere og bestyrelse.
Vi opfordrer alle der har interesse i, hvilken vej Gallerne skal bevæge sig, til at deltage i debatten om udviklingsplanen. Skriv til gruppeleder Signe Mortensen (Signem17@gmail.com)

 

Gallernes udviklingsplan 2018

Gallernes udviklingsplan er lavet med afsæt i Det Danske Spejderkorps udviklingsplan ”Spejder skal gøre indtryk” som går frem til 2020. Her er der tre fokusområder ”Friluftliv”,” Ledelsesudvikling og ”Børn leder børn”. De samme fokusområder forholder Gallernes udviklingsplan sig til.

 

Friluftsliv

I bestyrelsen og ledergruppen er der stor enighed omkring at Gallernes spejdere skal være så meget så muligt udenfor – spejderliv er friluftliv.

Målsætninger:

-Være så meget udendørs som muligt både omkring ”stedet” og i den nærliggende natur.

-Gruppen skal samarbejde med og engagere sig i lokalsamfundet

-Vi ønsker at alle spejdere kender til vores turhytte Himmeriggården og dermed får spejderne får lokalt kendskab til naturen i området.

Aktiviteter:

-Lederne bestræber sig på at holde møderne udendørs.

-Lederne skal blive mere bekendte med de mange naturområder der er tilgængelige i Åbyhøj og Århus.

-Med hjælp fra bestyrelses og forældre undersøges muligheden for at få opført bålhytte inkl. bænke evt. med udekøkken ved bålpladsen bag Elværket.

-Lederne skal bestræbe sig på at få spejderne til at blive fortrolige med aktiviteter i turen, f.eks. ved overnatte primitivt i naturen som f.eks. i shelter eller i bivuak.

-Afholde mindst en aktiviteter pr. Gren med vores nabo plejehjemmet Sifgaarden.

-Vi bestræber os på at hver gren skal på tur til Himmerigården mindst en gang om året.

 

Ledelsesudvikling

Målsætning:

-Ledergruppen i Gallerne skal være attraktiv for både nye og gamle ledere. Det skal være et sted hvor alle bliver hørt og der er en tydelig ledelsesstruktur.

-Vi ønsker at få en endnu mere kvalificeret og veluddannet ledergruppe som på bedste vis er klædt på til arbejdet med spejderne.

Aktiviteter:

-Der skal være faste datoer hvor der afholdes ledermøde (4 gange om gange om året).

-Der skal formuleres tydelige forventninger for hvad det indebære at være henholdsvis leder, grenleder og gruppeleder.

-Der skal oprettes et leder-aktivitetsudvalg. Dette udvalg står for at afholde aktiviteter/ture for klanspejdere og ledere i gruppen.

-Få en oplægsholder til fortælle om emner der er relevante for ledernes spejderarbejde.

-Sende så mange ledere så muligt afsted på relevante kurser.

– Dette understøttes ved at ledere på ledermøder formidler deres oplevelser og erfaringer fra kurset videre. Dette kan forhåbentligt inspirere flere ledere til at tage på kursus.

 

Børn leder børn & unge leder unge.

Målsætninger:

-Vi ønsker at anvende børn-leder-børn-princippet i endnu højere grad fordi at netop dette er grunden til at vi er spejdere.

-Som spejder i Gallerne skal man mødes med positive forventninger der gør at man udfordres og lærer at tage ansvar for sig selv og andre.

-Alle spejdere, og ikke kun patruljeleder og assistenter skal opleve at få ansvar

Aktiviteter:

-Lederne bestræber sig på at anvende patruljesystemet så meget så muligt det daglige spejderarbejde.

Lederne lærer spejderne hvordan man er en god patruljeleder men også hvordan man er et godt patruljemedlem.  

-Spejderne skal introduceres til god ledelse ved at lederne er gode rollemodeller.

– Lederne bestræber sig at lade alle spejderne få ansvarsopgaver passende for deres alderstrin.

 

 

Hent: –Mad- og måltidspolitikGallernes røde tråd

 

Der er lukket for kommentarer.