Mini (2.-3. klasse)

I miniafdelingen lægger vi vægt på “gammeldags” spejderarbejde. Vi lærer at klare os på ture, at finde vej, tænde bål, lave mad, bruge en dolk, anlægge en lejrplads, sætte et plaster på et sår osv. Og vi forsøger at lære at blive fortrolige med naturen.

Vi lægger stor vægt på godt kammeratskab. Store og små minispejdere hjælper hinanden – alle gør deres bedste, og vi har respekt for hinanden. Og mobning gider vi slet ikke.

Minispejderne er inddelt i patruljer, som lærer at fungere sammen. Hver patrulje har en patruljeleder og en patruljeassistent, som er nogle af de ældste minispejdere. PL og PA har til opgave at hjælpe resten af patruljen – og bestemme, når det er nødvendigt.

Vi holder møde hver onsdag aften, hvor vi leger og synger – og så øver os på et eller andet spejderagtigt hver gang. Og så tager vi ellers på ture, så tit, vi overhovedet kan overkomme det. Det er på turene, vi for alvor er spejdere!

Her er en beskrivelse af, hvordan en mini spejder helst skal være klædt på, når han eller hun skal til møde eller på tur: klik her

Der er lukket for kommentarer.